Pyhä uteliaisuus

Pyhässä uteliaisuudessa on kyse itsensä tarkkailemisesta Pyhän Hengen ohjauksessa. Parhaiten se mahdollistuu, kun annat luvan itsellesi rentoutua ja siten tulla läsnäolevaksi niin itsellesi kuin Jumalan Hengelle. ”Pyhä uteliaisuus” -harjoitus on tarkoitettu tapahtumaan ennen nukkumaanmenoa ja sen avulla pysähdytään reflektoimaan tapahtumia ja sanoja, jotka ovat tarttuneet sinuun tai ovat resonoineet sinussa päivän aikana.

Harjoitus on kutsu tulla uteliaaksi suhteessa itseesi – ja siten Pyhän Hengen ohjauksessa kysellä miksi tietyt päivän aikana kuulemasi sanat tai kokemasi tapahtumat resonoivat sinussa ja missä ne sinussa resonoi. Kun hahmotat millä tavoin päivän tapahtumat ovat vaikuttaneet sinuun, on hyvä uteliaasti kysellä, miten koet Pyhän Hengen ohjaavan sinut tekemään kaikelle sille, mikä sinussa resonoi. Kyseiselle harjoitteelle on hyvä antaa aikaa noin kymmenen minuuttia. Kokeillaan!

 1. Rukoile: ”Pyhä Henki, tule ja puhu. Ohjaa ajatuksiani, kehoani, tunteitani.”
 2. Anna hetki aikaa hiljaisuudelle ja Pyhän Hengen ohjaukselle.
 3. Mieti: Mikä on yksi sana/lause tai tapahtuma, joka nousee tästä päivästä mieleesi?
 4. Kysele uteliaasti: Liittyykö siihen kaipuuta tai halua?
 5. Anna hetki aikaa hiljaisuudelle ja Pyhän Hengen ohjaukselle sen suhteen.
 6. Missä tunnet sen itsessäsi/kehossasi? Mitä koet?
 7. Rukoile: ”Pyhä Henki, puhu ja ohjaa kehoani, ajatuksiani ja tunteitani.”
 8. Tutki: Onko siinä mitä nyt koet, turhautumista, hämmennystä, pelkoa tai ahdistusta? Ole rohkea ja ole utelias. Anna Pyhän Hengen edelleen johdattaa sinua!
 9. Tätä tutkaillessasi kysele itseltäsi, löydätkö kokemasi tunteen juuren? Tuleeko mieleesi jonkun kasvot tai kasvoja? Ole utelias!
 10. Rukoile: ”Puhu Pyhä Henki ja ohjaa ajatuksiani!”
 11. Pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan sinua: Onko jotain mitä sinun tulisi tehdä tämän suhteen?
 12. Ole rohkean utelias Pyhän Hengen ohjauksessa. Anna Pyhälle Hengelle mahdollisuus näyttää ensimmäinen askel.
 13. Rukoile: ”Puhu Pyhä Henki ja ohjaa ajatuksiani!”
 14. Päätä harjoitus kiittämällä, että Jumala on kulkenut kanssasi tämän päivän.