Lectio Divina

Vuosisatojen ajan kristityt ovat käyttäneet apunaan Lectio Divinaa, joka voitaisiin suomentaa sanoilla ”pyhä lukeminen” tai ”rukoileva raamatunlukeminen”. Se on tapa lukea Raamattua, jossa ei niinkään ole kyse siitä, että me tutkimme sanaa, vaan että sana saa tutkia meitä. Sanansa kautta Jumala kutsuu meitä viipymään lähellään, jotta hän voi tehdä meissä hyvää muuttavaa työtään.

Lectio Divinasta on olemassa useita eri sovelluksia. Alla 24-7 Prayer -rukousliikkeen käyttämä versio.

1. Lue
Valitse jaejakso Raamatusta (1 – 15 jaetta). Lue se hitaasti läpi useita kertoja. Jos mahdollista, lue tekstiä ääneen.
Voit harjoitella tätä lukemalla Joh. 15: 1–8.

2. Mietiskele
Anna ajatustesi viipyä siinä, mitä olet lukenut, ja mietiskele lukemaasi. Kuuntele tarkasti. Tuntuuko jokin sana tai lause kiinnittävän huomiotasi? Keskity niihin sanoihin. Toista niitä. Anna Jumalan puhua sinulle.

3. Rukoile
Reagoi ja vastaa siihen, mitä Jumala puhuu. Kerro Hänelle, millaisia ajatuksia sinulle herää lukemastasi. Kerro Hänelle, millaisia tunteita se sinussa herättää. Kerro Hänelle siitä, mikä lohduttaa sinua ja mikä tuntuu haastavan sinua. Pyydä Häntä auttamaan sinua elämään todeksi löytämiäsi totuuksia.

4. Lepää ja kuuntele
Pysähdy. Ole hiljaa paikallasi. Lakkaa puhumasta, lakkaa kyselemästä ja vain lepää. Vietä jonkin aikaa hiljaisuudessa ja viivy Jumalan seurassa. Kutsu Pyhää Henkeä tulemaan ja anna Hänen vaikuttaa muutosta sisimmässäsi. Anna Jumalalle tilaa tehdä se, mitä Hän haluaa tehdä sinussa.

*Version on suomentanut Sirkka Jortikka.